UITNODIGING IJSSELBIËNNALE-POËZIEWEDSTRIJD ‘DICHTER OP DE IJSSEL’

Uitnodiging tot deelname aan de poëziewedstrijd ‘Dichter op de IJssel’ Het IJsselbiënnale-poëzieproject ‘Dichter op de IJssel’ organiseert een interessante poëziewedstrijd. Er zijn twee onderwerpen om over te schrijven.

De twee onderwerpen
Ten eerste: over de IJssel, het IJssellandschap en nadrukkelijk over het thema van de IJsselbiënnale 2017, namelijk klimaatverandering en de gevolgen voor de IJsselvallei.
Ten tweede: over één van de 27 IJsselbiënnale-kunstwerken langs de IJssel, waarvan vanaf half april de schetsen en ontwerpen te zien zijn op de website van de IJsselbiënnale.

Per dichter mag één gedicht, geschreven in het Nederlands of in streektaal (gesproken langs de IJssel), ingezonden worden.
Dit gedicht mag niet reeds eerder gepubliceerd of elders bekroond zijn.

Inzendtermijn
Men kan vanaf 1 april inzenden naar het volgende e-mailadres: dichteropdeijssel@gmail.com.
De inzendtermijn sluit op 15 mei 2017.

Reglement
Kijk op deze pagina voor het reglement.

Jury
De jury, bestaande uit Sanne Terlouw (voorzitter), Laurens Hoevenaren en Tim Pardijs, gaat de gedichten uiteraard anoniem beoordelen. De prijs voor de winnaar van de ‘IJsselbiënnale Poëzieprijs’ bedraagt, behalve natuurlijk de eer, € 250,-. Het winnende gedicht zal op de feestelijke opening van de IJsselbënnale op 23 juni worden voorgedragen.
Resterende vragen over de poëziewedstrijd per email aan: Henk van Rossum.

Poëzievoordrachten
Het project ‘Dichter op de IJssel’ organiseert bovendien, in samenwerking met diverse dichters(kringen), een serie voordrachten, waarbij de bovengenoemde onderwerpen de hoofdrol spelen. Gevestigde, gelauwerde dichters zullen acte de présence geven. Ook geselecteerde dichters uit de poëziewedstrijd, waar onder nieuwe talenten, zullen worden uitgenodigd om te komen voordragen. Deze bijeenkomsten worden meestal gehouden in de weekends gedurende de periode van de IJsselbiënnale. Zij vinden voor zover nu bekend plaats in Doesburg, Bronkhorst, Brummen (Poëziewandeling), Zutphen, Epse, Deventer en Hattem, en waarschijnlijk ook in Wijhe en Zwolle. Op de websites én in aparte persberichten zal nog bericht worden over de concrete data, locaties en programma’s. Soms worden de poëzievoordrachten gelardeerd met muziek, beeldende kunst etc. Voor elke bijeenkomst is speciaal gezocht naar markante plekken, zoals bij pontveren, gemalen, uitspanningen, tuinen, uiterwaarden, op schepen en vooral ook in de nabijheid van de voor het evenement vervaardigde kunstwerken.

Overzicht activiteiten en meer...

 

 

Naar de website IJsselbiënnale

Wat is eigenlijk de IJsselbiënnale?
De IJsselbiënnale is een opmerkelijk cultureel evenement, dat bedoeld is als ode aan de prachtige rivier. Het wordt vanaf woensdag 14 juni tot en met zondag 24 september 2017 gehouden langs de IJssel, van Doesburg tot Kampen. 27 grote kunstwerken van gerenommeerde (inter)nationale beeldend kunstenaars staan dan op bijzondere locaties in het landschap en de Hanzesteden, zoals uiterwaarden, sluizen, steenfabrieken en landgoederen, waar je de IJssel kunt zien, ruiken en proeven. De kunstwerken zijn uniek voor hun plek gemaakt en verbeelden het verhaal van de IJssel en zijn vallei. Daarenboven zijn vele andere kunstdisciplines bij deze manifestatie betrokken en valt er dus van veel activiteiten en speciale routes te genieten.

_______________________________________________________________________________________

Video IJssel: 'Hoog water'