gedichten - willem smalen - mail

De IJssel
Droom
Côte d'Azur
Duif
Kruimels
Grafschrift
In waas van weemoed
Ingeving
Verlangen
Verwondering
Voorjaar
Wolken
Woorden zeg ik
Zomer

 

De IJssel

als een kabbelende stroom
voert zij door laagland
glinsterend in zonnestralen
bejubeld en bezongen

spiegelend in wolken
glijdt zij het land voorbij
weiden, uiterwaarden
vee, een boerderij

soms stijgt zij in aanzien
stroomt in overvloed
kolkend neemt zij bezit
van land en wei

mensen en dieren
op de vlucht
over zompend land
vervloekt en verdrongen

zelfingenomen
blaast zij de aftocht
en koestert zich
glinsterend in zonnestralen