Naar de overzichtspagina
Naar de hoofdpagina

Poëzievoordrachten in Epse met zicht op de IJssel

Op zondagmiddag 6 augustus werd vanuit het project ‘Dichter op de IJssel’, in het kader van de IJsselbiënnale 2017 poëzievoordrachten gehouden. En wel in de tuin ‘De Uiterwaard in Epse met zicht op de IJssel. De voordrachten werden omlijst door muziek.
In de directe nabijheid van de tuin, bij het pontje, staat één van de 26 IJsselbiënnale kunstwerken, ‘Noria’ van Robbert van der Horst. Dit kunstwerk en platform ineen verwijst naar de enorme Syrische waterraderen, naar een land in strijd en verwarring. Bovendien maakt ook het Gorsselse pontje, naast andere pontjes, onderdeel uit van de kunst van Lobke Meekes.

De volgende dichters waren gearrangeerd:
Otteline van Panthaleon van Eck (Zutphen) is als dichter en in haar werk als psycholoog op zoek naar de magie van het dagelijkse bestaan, naar de kleine gebeurtenissen en dingen die bij nadere beschouwing verbazend blijken te zijn.
Hedwig Selles (Zwolle) schrijft diepgewortelde, krachtige poëzie. ‘Selles lezen helpt’ recenseerde Arjan Peters haar laatste bundel ‘Wie hier binnentreedt’ (2015) in de Volkskrant.
Jaap Nijstad (Gelselaar) Sinds zijn middelbare schooljaren schrijft hij met regelmaat. Gedichten zijn voor hem uitvloeisels van waarnemen en beleving. Rijm en binnenrijm spelen een rol maar zelden dwingend.
Een thuiswedstrijd voor Egbert Oldenboom uit Epse. Hij is onderzoeker in de breedste zin van het woord. In zijn gedichten probeert hij zijn eigen stappen in woorden te vangen.
Jacobus Trijsburg (Barchem) verwierf in de poëziewedstrijd een eervolle vermelding voor zijn gedicht ‘De vrije vogelaar’. Natuur en landschap vormen voor hem dé inspiratiebron.
Het poëziefestival wordt georganiseerd door de initiatiefnemer van het project ‘Dichter op de IJssel’, Dick van Welzen (Gorssel). Hij is winnaar van de Euregio poëzieprijs (2013 - 2016), behaalde vier maal de top 100 van de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd en bracht verschillende bundels uit.
De muzikale intermezzi werden verzorgd door de zangeres Josée van der Staak (Vorden).

Locatie:
'De Uiterwaard', Hankweg 2, (via Kratonweg Epse). www.deuiterwaard.nl.
Het project ‘Dichter op de IJssel’ maakt deel uit van het activiteitenprogramma van de IJsselbiënnale.

Naar de overzichtspagina
Naar de hoofdpagina